Encyklopedie Komenského

Encyclopaedia Comeniana

Nová moderní Encyklopedie Komenského bude konečně na světě! Práce vznikala více než 30 let.

Encyklopedie Komenského

Na co se můžete těšit?

Třídilná Encyklopedie Komenského (Encyclopaedia Comeniana) představuje život a dílo jednoho z největších českých myslitelů J. A. Komenského v kontextu jeho doby i následujících epoch. Přibližně 1800 hesel podává informace o Komenského životě a jednotlivých spisech, o pojmech, s nimiž pracoval, o jeho filozofii, didaktice a pansofickém úsilí, o událostech a místech spojených s jeho životem a dílem, o osobnostech, které ovlivnily oblast jeho myšlení nebo s nimiž se setkal.

Další hesla jsou věnována institucím a badatelům, kteří přispěli k interpretaci Komenského odkazu, editorům jeho spisů, způsobům prezentace jeho díla v různých zemích a také uměleckým projevům inspirovaným Komenským a jeho dílem.

Děkujeme!

Ohledně vydání knížky Vám dáme vědět mezi prvními.